Gezondheidsraad voor vaccinatie tegen gordelroos

UTRECHT – 16 juli 2019. Iedereen die als kind waterpokken heeft gehad, heeft het waterpokkenvirus in zijn ruggenmerg. Dat virus kan om onduidelijke redenen weer actief worden en gordelroos veroorzaken, vooral bij ouderen. De Gezondheidsraad staat positief ten opzichte van het nieuwe vaccin RZV en adviseert om ouderen hiermee te vaccineren. Op voorwaarde dat de kosteneffectiviteit van het middel wordt verbeterd.

Gordelroos is een vervelende ziekte die jeuk, irritatie, pijn en een branderig gevoel kan veroorzaken. Ernstiger is dat een klein deel, zo’n 5 procent, van de patiënten er langdurig postherpetische neuralgie door kan krijgen. Er is inmiddels een nieuw vaccin op de markt, Shingrix (Recombinant Zoster Vaccine Live, RZV), aanleiding voor staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS om de Gezondheidsraad opnieuw om advies te vragen over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos. In 2016 is dit eerder gevraagd, maar gaf de Gezondheidsraad een negatief advies omdat het toen beschikbare vaccin ZVL te weinig bescherming bood.

Beschermen

Met het nieuwe middel RZV zijn in klinische studies goede resultaten geboekt. Het is veilig, voorkomt negen van de tien gevallen van gordelroos, lijkt lange tijd te beschermen en ook te werken bij ouderen met een minder goed werkend immuunsysteem. Het vaccin heeft wel bijwerkingen (spierpijn, pijn op de plek van de injectie), maar die duren niet langer dan drie dagen. In Nederland zouden hiermee dus ongeveer 79.000 van de jaarlijkse 88.000 gordelroosepisodes voorkomen kunnen worden. Dit maakt dat de Gezondheidsraad positief staat tegenover vaccinatie van ouderen met RZV, zeker omdat de aan gordelroos gelieerde postherpetische neuralgie als een ernstige complicatie en ziektelast wordt gezien.

Goedkoper

De raad verbindt wel een belangrijke voorwaarde aan vaccineren: het middel moet goedkoper. Voor preventieve interventies wordt vaak de referentiewaarde van €20.000 per QALY (Quality-adjusted Life Year = gewonnen levensjaar in goede gezondheid) aangehouden. RZV zit daar met ongeveer €42.000 nog flink boven. Zeker omdat de ziektelast van gordelroos, ondanks de pijn, in vergelijking met bijvoorbeeld pneumokokken en influenza veel geringer is, wil de Gezondheidsraad dat de kosten de referentiewaarde van  €20.000 per QALY niet overschrijden. Als het vaccin minder duur is, beveelt de Gezondheidsraad aan om te vaccineren vanaf 60 jaar, maar ook aan iedereen die ouder is deze mogelijkheid te bieden. Zodat alle ouderen tegen de gevolgen van gordelroos beschermd zijn.

Staatssecretaris Blokhuis gaat binnen drie maanden in de Tweede Kamer reageren op het advies van de Gezondheidsraad.

Kijk op Gezondheidsraad voor meer informatie over het vaccinatie tegen gordelroos-advies.

Het vaccineren van ouderen tegen gordelroos past in de verschuiving binnen de gezondheidszorg van behandeling naar preventie. Artsen M&G spelen daar een cruciale rol in. Meer weten over de opleiding tot arts infectieziektebestrijding? Klik hier

2019-07-25T16:24:28+00:00