Geslaagd congres “Samen opleiden”

Op 6 april organiseerde GGD GHOR in samenwerking met NSPOH het congres ‘Samen opleiden’. Voor opleiders artsen M+G en Infectieziektebestrijding (IZB), managers IZB en opleidingscoördinatoren. Het doel: het gesprek aangaan over hoe de opleidingsnetwerken te verstevigen, zodat er kwalitatievere opleidingstrajecten volgen en meer aiossen worden opgeleid tot arts M+G/IZB. GGD GHOR kijkt terug op een geslaagd congres.

De ochtendsessie stond in het teken van omdenken, voor meer gedachtevrijheid en creativiteit. Dit kwam vervolgens goed van pas in het middagprogramma, waar deelnemers de dialoog aangingen hoe meer en beter aiossen IZB op te leiden. Met aandacht voor onder andere het optimaliseren van de (stage)planning, een uniforme beoordeling van de voortgang van aios, het organiseren van landelijke financiering voor de aios en het aantrekken van meer praktijkopleiders.

Tijdens het congres is ook de gezamenlijke intentie vastgelegd om dit én komend jaar samen verder te werken aan het versterken van opleidingsnetwerken. René Stumpel, directeur publieke gezondheid en portefeuillehouder Opleidingen, en diverse deelnemers hebben symbolisch hun handtekening gezet.

Het congres draagt bij aan pijler 5 ‘Slim en versneld opleiden’, als onderdeel van het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP).

2023-04-12T15:33:58+00:00