Financiering opleiding arts M&G door VWS?

UTRECHT – 26 juni 2019. In een brief heeft de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om de nieuwe integrale opleiding per 1 januari 2021 volledig te financieren. Momenteel is de bekostiging nog sterk afhankelijk van werkgevers, die vaak niet weten of ze voor zichzelf, of voor een andere instelling tijd en geld in de opleiding investeren.

De KAMG schrijft in de brief dat een verschuiving naar preventieve zorg nodig is voor de toekomst, om een goede gezondheidszorg beschikbaar en toegankelijk te houden in Nederland. Dat vraagt om breed opgeleide artsen M&G, die ‘zich soepel bewegen door het veld van de publieke zorg, aansluitend bij de lokale behoefte’. Maar terwijl ze meer nodig zijn, laat het aantal artsen M&G nou juist een dalende lijn zien: van 1200 in het jaar 2000, naar 700 nu. Volgens de KAMG heeft dit te maken met onbekendheid met het vak, beperkte carrièreperspectieven en een versnipperde opleiding met een gebrekkige financiering.

Om het tij te keren heeft de KAMG zoals bekend het initiatief genomen voor een nieuw integrale opleiding per 1 januari 2021, met daarbinnen de vijf deskundigheidsgebieden jeugdarts, arts infectiebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde. De KAMG zet zich stevig in om het specialisme M&G meer bekendheid te geven en werkt hard aan academisering en betere carrièreperspectieven.

Voor wat de financiering van de opleiding betreft doet de KAMG nu een beroep op het ministerie van VWS. Die bekostiging is momenteel sterk afhankelijk van werkgevers, die daar zeker niet altijd belangstelling voor hebben. Ook dit schrikt afgestudeerde basisartsen af om voor deze specialisatie te kiezen. Het opleidingsplan van de KAMG ligt nu nog goedkeuring bij het College Geneeskundige Specialismen, waarbij de onduidelijke financiering een hindernis kan zijn voor de invoering, betoogt de KAMG. Een volledige financiering van VWS zou dat obstakel in ieder geval uit de weg ruimen, ook voor de basisartsen die zich voor de opleiding interesseren.

2019-07-25T16:20:45+00:00