Wat gebeurt er tijdens een matchingsgesprek?

Het doel van dit gesprek is om vast te stellen of kandidaat en opleidingsinstelling bij elkaar passen. Het gaat dus om de “klik” tussen beoogd opleider, beoogd aios en werkplek. Daarnaast is het goed om de rollen en verwachtingen met elkaar te bespreken ten aanzien van de opleidingsplek. Denk hierbij aan werkzaamheden, werkomgeving etc. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er geselecteerd wordt voor de opleiding. Dat is al gedaan door de landelijke selectiecommissie.

Meer informatie over de procedure matchingsgesprekken.

2022-01-17T09:49:42+00:00