Wat gebeurt er tijdens een matchingsgesprek?

Het doel van dit gesprek is om uit te sluiten dat de voorgestelde aios niet past bij jullie opleidingsplek. Het gaat dus om de “klik” tussen beoogd opleider, beoogd aios en werkplek.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er geselecteerd wordt voor de opleiding of dat dit een sollicitatiegesprek wordt. Dat is al gedaan door de landelijke selectiecommissie.

2020-11-05T11:21:33+00:00