Eerste selectie opleiding arts M&G nagenoeg afgerond

UTRECHT – 7 december 2018. De eerste selectieronde op weg naar het nieuwe landelijk werkgeverschap voor de verschillende opleidingen arts Maatschappij en Gezondheid is bijna voltooid. Dit landelijk werkgeverschap is al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen. Vanaf 2019 is dit ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdartsarts infectieziektebestrijdingarts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts, en de hierbij horende tweede fase.
Opleidingsinstellingen, zoals GGD’en, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en forensische maatschappen, kregen medio 2018 het verzoek om opleidingsplaatsen open te stellen. Het resultaat, 139 beschikbare opleidingsplaatsen, is nog niet genoeg, maar het is een goed begin.

Selectiegesprekken

Voor aios is het nieuw dat zij solliciteren naar een opleidingsplek. En net zo nieuw is het voor de leden van de selectiecommissie om de juiste kandidaat te selecteren voor elke opleidingsplek. Instituutsopleiders, aios en praktijkopleiders voerden in twee weken tijd alle selectiegesprekken. De commissie was vooraf goed getraind in de STARR methode en er was voortdurend oog voor verbeterpunten. Het waren plezierige gesprekken, zo lieten sollicitanten en leden van de selectiecommissie weten.

In januari 2019 van start

De eerste opleiding die in de nieuwe opzet in januari 2019 met landelijk geselecteerde kandidaten van start gaat, is de profielopleiding forensische geneeskunde. Deze opleiding is volgeboekt. In dezelfde maand start de 2e fase van de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. In maart 2019 beginnen de profielopleidingen Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde.

Nieuwe selectieronde

De NSPOH staat inmiddels in de startblokken voor de volgende selectieronde. Voor kandidaten voor de opleidingsprofielen Jeugdarts, arts Infectieziektebestrijding en arts Maatschappij & Gezondheid is de sollicitatieperiode van 1 februari tot 8 maart 2019. Kijk onder het tabblad Solliciteren voor meer informatie.

Waarom landelijk werkgeverschap?

Omdat de instroom van artsen in de opleiding onvoldoende is om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen, heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat de arts in opleiding tot specialist (aios) M&G vanaf 1 januari 2019 in dienst komt van één werkgever, de SBOH. Stichting Sogeon faciliteert dit proces en staat voor innovatie en kwaliteit van de opleiding M&G waarbij nauwe samenwerking plaatsvindt met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO.

2018-12-10T11:38:02+00:00