De opleiding tot jeugdarts

De opleiding tot jeugdarts is bedoeld voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van de gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee fases.

1e fase

Start je met de 1e fase van de opleiding tot jeugdarts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. Je gaat dan aan de slag binnen een opleidingsinstelling, zoals een GGD, een instelling voor de jeugdgezondheidszorg  of een thuiszorginstelling. Word je door SOGEON geplaatst voor de 1e opleidingsperiode bij een organisatie die zorg levert voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, dan zorgt het opleidingsinstituut ervoor dat de elementen van 4-18 jarige zorg in de praktijkopleiding verweven wordt. Je 2e opleidingsperiode volg je dan bij een andere instelling die zorgdraagt voor 0-18 jarigen.
  • Daarna volg je gedurende 3 maanden een stage in aanpalend klinisch specialisme zoals kinderpsychiatrie, kindergeneeskunde of kinderrevalidatie.
  • Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij een opleidingsinstelling. Dit kan de opleidingsinstelling zijn waar je je eerste opleidingsperiode volgde of een andere opleidingsinstelling die door het opleidingsinstituut wordt toegewezen, uiteraard in overleg. Dit laatste is altijd het geval als je 1e opleidingsperiode plaatsvindt in een instelling die zorgdraagt voor 0-4 jarigen. Dan word je voor deze opleidingsperiode door het opleidingsinstituut geplaatst bij een instelling die zorgdraagt voor 0-18 jarigen.
  • Je sluit de 1e fase af met een keuzestage op basis van je individuele opleidingsplan. Deze stage duurt drie maanden.

Gedurende de hele 1e fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij TNO of NSPOH. Je volgt onderwijs specifiek voor het profiel jeugdarts, bijvoorbeeld over verschillende aspecten van ontwikkeling en opvoeding, lichamelijke ontwikkeling en gezondheidsproblemen, maar ook over leefstijl en communiceren met pubers. Naast het profielonderwijs volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan) en sociaalgeneeskundig onderwijs, dat is gericht op verbreding binnen de public health. Bij NSPOH volg je het sociaalgeneeskundig onderwijs samen met aios uit andere profielen; bij TNO alleen met aios Jeugdgezondheidszorg.

In het ‘overzicht opleidingsplekken per instelling’, voor de start van iedere sollicitatieronde te vinden op de pagina opleidingsplekken, kun je zien of een opleidingsinstelling gekoppeld is aan TNO of NSPOH.

De opleiding tot jeugdarts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

2e fase

De 2e fase leidt op tot arts Maatschappij en Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de 1e fase. Je hoeft de 2e fase niet direct na de 1e fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts. Lees meer over de 2e fase arts M+G.

Jeugdarts worden? Solliciteer naar een opleidingsplek!

Is je interesse gewekt? Lees meer over het sollicitatieproces.

Meer informatie


Interviews en meer

2022-06-30T15:41:38+00:00