De opleiding tot forensisch arts

 


Let op: de opleiding tot forensisch arts gaat veranderen.


De opleiding Forensische Geneeskunde (FG) valt op dit moment binnen de profielopleiding arts Maatschappij + Gezondheid. De intentie is dat de opleiding gaat veranderen naar een zelfstandige, driejarige profielopleiding tot arts FG met meer tijd en ruimte voor specifieke vakinhoudelijke onderwerpen. Vanaf 2022 zal de opleiding dan niet meer onder het profiel arts M+G vallen en word je niet meer opgeleid tot arts M+G.

Geen gevolgen voor solliciterende kandidaten

Deze verandering heeft geen gevolgen voor de komende sollicitatieprocedure (van 1 augustus t/m 7 september 2021). Kandidaten die nu solliciteren en aangenomen worden, kunnen gewoon in maart 2022 starten met de opleiding forensische geneeskunde.

Ontwikkelingen binnen de opleiding en het vak

De forensisch arts beschikt over heel specifieke kennis en kunde. Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) heeft daarom een voorstel voor een zelfstandige profielopleiding forensische geneeskunde ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Cécile Woudenberg, forensisch arts en instituutsopleider legt uit wat dat betekent.

Online inloopspreekuur

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom de opleiding Forensische Geneeskunde of heb je vragen? Kom naar het online inloopspreekuur op dinsdag 10 augustus of maandag 6 september, van 20.00 – 21.00 uur. Meld je aan via c.woudenberg@nspoh.nl.

We houden je op de hoogte

Komende periode wordt duidelijk hoe de nieuwe opleiding er precies uit gaat zien en welke veranderingen dit met zich meebrengt voor het toekomstige sollicitatieproces (vanaf 2022). We houden je op de hoogte via artsmg.nl.


De informatie hieronder gaat over de huidige opleiding tot forensisch arts, binnen de profielopleiding arts M+G.


Forensische geneeskunde

De opleiding forensische geneeskunde leidt artsen op tot forensisch arts. Een veelzijdig beroep: forensisch artsen hebben te maken met slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven en verdachten. Het omgaan met hun directe omgeving of hun nabestaanden hoort daar vanzelfsprekend bij. De forensisch arts werkt ook nauw samen met politie en justitie. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee fases.

Eerste fase

Start je met de eerste fase van de opleiding tot forensisch arts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden, waarbij je aan de slag gaat binnen een opleidingsinstelling die de forensische geneeskunde in de volle breedte uitvoert, zoals een GGD of de FARR (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond).
  • Daarna volg je gedurende drie maanden een stage in een aanpalend specialisme in de curatieve gezondheidszorg. Je kiest uit huisartsgeneeskunde of Spoed Eisende Hulp-geneeskunde.
  • In het tweede jaar volgt er een stage van drie maanden, waarin je de verdieping zoekt. Daarbij kies je tussen psychiatrie of verslavingszorg.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden.
  • Je sluit de eerste fase af met een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, donorgeneeskunde, infectieziekte/SOA/TBC of OGGZ/Meldpunt zorg.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij NSPOH. Je krijgt specifiek profielonderwijs, bijvoorbeeld over lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en zedendelicten, strafrecht, kindermishandeling (FMEK, Forensisch Medische Expertise bij Kinderen) en NODOK. Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij NSPOH.

De opleiding tot forensisch arts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden. Per regio zijn wel één of twee instellingen aanspreekpunt voor de opleiding. Als je solliciteert en je geeft je voorkeur op voor een opleidingsinstelling, dan ben je gedurende de gehele opleiding bij meerdere opleidingsinstellingen in de regio werkzaam. Bekijk hier de opleidingsregio’s.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

Lees meer over de tweede fase

Forensisch arts worden? Solliciteer dan naar een opleidingsplek

Lees meer over het sollicitatieproces

Vragen over de opleiding?

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je terecht bij de opleiders/adviseurs van het team forensische geneeskunde bij de NSPOH.

2021-07-29T13:07:48+00:00