De opleiding tot forensisch arts

De opleiding forensische geneeskunde leidt artsen op tot forensisch arts. Een veelzijdig beroep: forensisch artsen hebben te maken met slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven en verdachten. Het omgaan met hun directe omgeving of hun nabestaanden hoort daar vanzelfsprekend bij. De forensisch arts werkt ook nauw samen met politie en justitie. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee fases.

Eerste fase

Start je met de eerste fase van de opleiding tot forensisch arts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden, waarbij je aan de slag gaat binnen een opleidingsinstelling die de forensische geneeskunde in de volle breedte uitvoert, zoals een GGD of de FARR (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond).
  • Daarna volg je gedurende drie maanden een stage in een aanpalend specialisme in de curatieve gezondheidszorg. Je kiest uit huisartsgeneeskunde of Spoed Eisende Hulp-geneeskunde.
  • In het tweede jaar volgt er een stage van drie maanden, waarin je de verdieping zoekt. Daarbij kies je tussen psychiatrie of verslavingszorg.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden.
  • Je sluit de eerste fase af met een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, donorgeneeskunde, infectieziekte/SOA/TBC of OGGZ/Meldpunt zorg.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij NSPOH. Je krijgt specifiek profielonderwijs, bijvoorbeeld over lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en zedendelicten, strafrecht, kindermishandeling (FMEK, Forensisch Medische Expertise bij Kinderen) en NODOK. Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij NSPOH.

De opleiding tot forensisch arts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden. Per regio zijn wel één of twee instellingen aanspreekpunt voor de opleiding. Als je solliciteert en je geeft je voorkeur op voor een opleidingsinstelling, dan ben je gedurende de gehele opleiding bij meerdere opleidingsinstellingen in de regio werkzaam. Bekijk hier de opleidingsregio’s.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

Lees meer over de tweede fase

Forensisch arts worden? Solliciteer dan naar een opleidingsplek

Lees meer over het sollicitatieproces

Vragen over de opleiding?

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je terecht bij de opleiders/adviseurs van het team forensische geneeskunde bij de NSPOH.

Het vak van de forensisch arts

Lees meer over het werk van de forensisch arts

2021-01-20T13:50:41+00:00