In de spotlight

Kirsten Wevers -  29 april 2020
In de spotlight 2020-05-19T15:48:24+00:00

Project Description

Sinds de coronacrisis staat de GGD in de spotlight. Waardering voor ons werk waarin we met veel enthousiasme zoveel uren steken, meer mensen die ons weten te vinden om een beroep te doen op onze kennis en kunde en (aanstaande) collega’s die enthousiast raken over ons vakgebied: het zijn lichtpuntjes in deze donkere tijden.

Zichtbaarheid in crisistijd heeft echter ook nadelen. Net als alle andere organisaties in de zorg, werken we momenteel met een snel opgeschaalde crisisorganisatie. Net als overal gaat dat onvermijdelijk gepaard met opstartproblemen. Die staan helaas ook volop in de spotlight. De afgelopen weken groeide ons team van ongeveer 20 naar zo’n 150 mensen. We stampten onder andere een callcenter uit de grond en werkten tientallen mensen in op contactonderzoek. In allerijl hebben we ook een teststraat opgezet, waar zorgmedewerkers met klachten worden getest.

Crisisorganisatie

Sommige opstartproblemen passen helaas maar al te goed in het beeld van een bureaucratische en ambtelijke organisatie. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens mijn dienst op eerste Paasdag. Een ziekenhuisspecialist belde me op. Zonder moeite te doen om zijn sarcasme te verhullen, vroeg hij zich af of ‘de GGD met Paasvakantie was’, want hij had deze ochtend een overlijden willen melden en we waren niet bereikbaar. Als de GGD het hele weekend dicht was, zouden we hierna zeker weer een ‘piek in de cijfers zien’, dat kon toch niet! Na een keer diep (en onhoorbaar) adem te halen, gaf ik hem vriendelijk maar duidelijk het juiste beeld van de GGD als crisisorganisatie: ziekenhuizen geven corona-meldingen en overlijdens dagelijks automatisch aan de GGD, om ons beiden te ontlasten. Dagelijks, ook in het (Paas)weekend, verwerken we alle meldingen en we zijn altijd, ook buiten crisistijd trouwens, 24/7 bereikbaar, mits je het juiste nummer belt.

Ook in de media worden onvermijdelijke problemen van een snel opgeschaalde crisisorganisatie al snel geframed als ‘bureaucratie’, bijvoorbeeld tijdens de opzetfase van teststraten voor zorgmedewerkers. En dat terwijl het in enkele dagen dergelijke grootschalige testfaciliteiten uit de grond stampen volgens mij juist veel respect verdient.

Knokken

Laat in deze crisistijd vooral díe dingen zichtbaar zijn, en laten we vooral díe dingen zichtbaar máken, waarvoor we met z’n allen aan het knokken zijn:

  • We bestrijden en voorkomen corona – flatten the curve! – door patiënten en hun familie of nabestaanden voor te lichten en bij te staan;
  • We houden collega’s in de zorg aan het werk door hen te testen op corona;
  • We ondersteunen huisartsen en instellingen bij allerlei problemen die zich voordoen, van praktische zaken (‘Waar haal ik testsetjes vandaan?’) tot ethische kwesties (‘Mag ik iemand gedwongen isoleren?’);
  • We hebben oog voor kwetsbare groepen en de maatschappelijke kanten van de coronamaatregelen en geven signalen aan gemeenten en andere organisaties door.

Dit alles doen we met een tomeloze inzet, flexibel inspelend op de voortdurend veranderende wereld om ons heen, met veel zorg voor de samenleving én voor elkaar. Daar zijn we trots op. Laat dát maar in de spotlight staan!

Kirsten Wevers
Arts infectieziektebestrijding, arts maatschappij + gezondheid i.o.