Elon Musk & ik 

Shucria Nezami, aios medische milieukunde -  7 oktober 2021
Elon Musk & ik  2021-10-14T10:40:12+00:00

Project Description

Op het eerste gezicht zou je niet denken dat er een grote overeenkomst bestaat tussen Elon Musk en mij. Ik: klein, vrouw, a-technisch en a-financieel. Elon: compleet het tegenovergestelde van al die dingen. Waar we elkaar vinden is onze denkwijze: First Principles Thinking. Wat dat inhoudt?

First Principles Thinking is een werkwijze om problemen aan te pakken. Kort gezegd komt het erop neer dat je ál je eerdere aannames laat varen en met een open blik het probleem opbreekt in zijn fundamentele onderdelen. Wat is het probleem áchter het (ogenschijnlijke) probleem? Pas daarna ga je werken aan de oplossing. Die oplossing bouw je dus zelf op, from scratch. Geen slechte analogieën meer op eerdere oplossingen, maar nieuwe, frisse oplossingen die de kern van het probleem aanpakken.

En dat is voor mij ook de reden dat ik heb gekozen voor het vak van de arts Maatschappij + Gezondheid. Waar ik in het ziekenhuis vooral de problemen van patiënten zag, zie ik als arts Maatschappij + Gezondheid vooral de problemen áchter die problemen. En van daaruit kan ik bijdragen aan duurzame oplossingen.