Veranderingen landelijk werkgeverschap

Vanaf 1 januari 2019 is de SBOH de werkgever van nieuwe aios M+G in de profielen jeugdarts, arts tuberculosebestrijding, arts infectieziektebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde. Aios zijn dan niet meer in dienst van de instelling waar ze hun opleiding volgen, maar bij de SBOH. Ook moeten ze solliciteren bij een landelijke selectiecommissie. Daarnaast wordt het curriculum aangepast: er komen meer mogelijkheden voor (klinische) stages, keuzestages en verbreding binnen het vakgebied en er wordt gewerkt aan de verdere academisering van de opleiding.

Meer weten? Ga dan naar de FAQ.

 

2020-04-02T14:41:45+00:00