Aandacht voor de Arts Maatschappij + Gezondheid

9 maart 2020 – Het nut en de noodzaak van artsen Maatschappij + Gezondheid worden de laatste weken maar weer benadrukt met de komst van het coronavirus in Nederland. De instroom in de opleiding tot Arts Maatschappij + Gezondheid blijft echter structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Uit een peiling van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), uitgevoerd door I-research, blijkt dat dit komt omdat het specialisme relatief onbekend is bij geneeskundestudenten. KAMG kondigt daarom de campagne “Arts Maatschappij + Gezondheid: 360º geneeskunde” aan. Hiermee willen zij geneeskundestudenten boeien en binden voor dit specialisme in de preventieve en publieke gezondheid.

Onbekend maakt onbemind

Uit de peiling blijkt dat tijdens de opleiding tot basisarts met name de curatieve en klinische specialismen goed in beeld zijn bij geneeskundestudenten. Een medische vervolgopleiding tot huisarts of medisch specialist in een ziekenhuis ligt dan ook vaak voor de hand. De minder bekende medische vervolgopleidingen zijn onvoldoende zichtbaar en onbekend maakt onbemind. 66% van de studenten vindt dat er onvoldoende aandacht is voor deze medische vervolgopleidingen.

Voorkeur voor vierjarige opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Het domein Maatschappij + Gezondheid bestaat uit meerdere profielen zoals Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde en Forensische Geneeskunde. Deze profielopleidingen duren twee jaar en kunnen eventueel gevolgd worden door de tweejarige opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. De opleiding is echter in transitie: op korte termijn komt er een brede geïntegreerde vierjarige specialistenopleiding. Deze ontwikkeling sluit aan bij de voorkeur van geneeskundestudenten; uit de uitvraag blijkt dat 65 procent van de geneeskundestudenten de voorkeur heeft voor de integrale vierjarige opleiding in het specialisme Maatschappij + Gezondheid.

Campagne “Arts Maatschappij + Gezondheid – 360º geneeskunde”

Carla Derijck, directeur KAMG; ‘We zijn al met de campagne gestart op congressen en de campagne wordt goed ontvangen. De arts Maatschappij + Gezondheid is een medisch specialist met een eigen blik. Iemand die verder kijkt, niet in hokjes denkt en óók graag buiten de spreekkamer behandelt. Daarom noemen we dat 360º geneeskunde. We willen dit boeiende specialisme nu ook goed voor het voetlicht brengen bij de geneeskundestudenten. Daarom starten we dit voorjaar een campagne specifiek gericht op deze doelgroep.’ Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, juicht de campagne van de KAMG toe: ‘Het is van belang om het mooie vak van arts Maatschappij + Gezondheid onder de aandacht van studenten te brengen. Deze artsen zijn namelijk onmisbaar met hun brede blik; ze zijn de dragers van de publieke gezondheid, kijken vooruit en voorkomen dat mensen ziek worden. Momenteel kunnen we zien hoe belangrijk die arts is bij het aanpakken van het coronavirus. Gemeenten en GGD’en kunnen niet zonder deze specialisten.’

Bijzonder werk

Arts Maatschappij + Gezondheid is een brede specialistenopleiding voor alle artsen in de preventieve- en publieke gezondheidszorg. Deze artsen signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid. Risico’s en uitdagingen die een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen. Je werkt niet in een ziekenhuis, maar in de wijk, bij een GGD, op scholen, in het gemeentehuis, bij defensie of zorgverzekeraar, in de stad of op het platteland. Precies dát maakt het werk als arts Maatschappij + Gezondheid zo bijzonder.

2020-06-24T09:07:31+00:00