Arts Maatschappij en Gezondheid Ronald Smit geridderd

UTRECHT – 3 juni 2019. Aan de vooravond van Koningsdag 2019 ontving arts M&G Ronald Smit een lintje voor zijn verdiensten als medewerker Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. In die hoedanigheid – Ronald is daarnaast ook forensisch arts – zet hij zich met tomeloze energie in voor de dak- en thuislozen.

Met initiatieven zoals de tandartsenpraktijk voor dak- en thuislozen, de ontwikkeling van de medisch-farmaceutische veldnorm voor instellingen voor dak- en thuislozen, als trekker van de koudweerregeling, het sociaal-medisch spreekuur in Utrecht en zijn betrokkenheid bij de Nederlandse Straatdoktersgroep, brengt Ronald Smit de gezondheidszorg naar een kwetsbare groep mensen die deze hulp vaak hard nodig hebben, maar even vaak niet krijgen.

Buiten de grenzen

Nog nagenietend van het mooie moment dat de burgemeester hem het lintje opspeldde, doet Ronald zijn verhaal. Zelf vindt hij dat hij gewoon zijn werk doet. Maar dat werk dus maakt wel indruk op anderen. Zo staat in het onderscheidingsvoorstel het volgende: ‘Hij doet zijn werk met een grote gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid, vér buiten de grenzen van hetgeen vanuit zijn taakstelling verwacht kan worden. Hij signaleert lacunes in de (sociaal-medische) zorg en opvang voor deze doelgroepen en zorgt ervoor dat er een plan van aanpak komt, waar partners, bestuur en zorgverzekeraars zich achter kunnen scharen. Zo creëerde hij bijzondere zorgvormen.’

Rauwe realiteit

Ronald ziet zijn werk als een roeping: ‘Dak- en thuislozen in Nederland zijn een vergeten groep. Er zijn maar weinig geneeskundestudenten die zich aangetrokken voelen om met deze mensen te werken, terwijl je juist voor deze groep zo veel kunt betekenen.’ Als medewerker Volksgezondheid bij de gemeente Utrecht ziet hij de rauwe realiteit van armoede en verslaving. ‘Dat maakt ons werk zo interessant. Een pijntje is nooit zomaar een pijntje, er zit altijd een complex verhaal achter. Je moet als arts MG naar het totaalbeeld kijken, want een dakloze is niet geholpen met een pleister.’ In de praktijk betekent dit dat Ronald veel samenwerkt met bijvoorbeeld wijkteams, schuldhulpverlening en verslavingszorg.

Op de radar krijgen

Armoede, schulden, verslaving, vaak in combinatie met psychische klachten, zijn volgens Ronald een steeds nijpender probleem in Nederland. ‘In Utrecht bijvoorbeeld heeft 20 procent van de inwoners huisvesting, werk of dagbesteding niet op orde. Er moet echt iets gebeuren, want nu bereiken we deze groep nog onvoldoende. Kijk maar naar de nieuwsberichten over verwarde mensen op straat of in een appartementencomplex. Op de een of andere manier hebben wij deze groep niet goed op de radar. Wij kunnen als arts MG hier een belangrijke rol inspelen door onze inventiviteit en creativiteit in te zetten. Je staat in contact met het hele maatschappelijke veld en daardoor ontstijgt het werk dat je doet het medische vakgebied. Het gaat om zo veel meer, het raakt de Nederlandse samenleving in zijn geheel. Wie twijfelt om dit vak in te gaan, zou ik willen zeggen: doen! Er gaat een wereld voor je open.’

Weten hoe een werkweek van Ronald eruitziet? Lees dan hier zijn blogreeks:

2019-07-25T16:22:28+00:00