AIOTO-plaats Interventies gericht op acceptatie RVP-vaccinaties

Utrecht – 7 augustus 2019. Voor ouders lijkt deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma tegenwoordig minder vanzelfsprekend. Om een bewuste keuze te maken over vaccineren, is ondersteuning van groot belang. Uit eerdere studies van de Academische Werkplaats AMPHI blijkt dat reflecties in de vorm van het delen van ervaringen, het expliciteren van eigen waarden en het wegen van alternatieve waarden, hierin een rol kunnen spelen. De Radboud Universiteit Nijmegen biedt een AIOTO-plaats aan voor onderzoek naar de rol van reflectie op ervaringen en waarden bij de acceptatie van RVP-vaccinaties.

De AIOTO (arts in opleiding tot onderzoeker-)plaats ‘Interventies gericht op acceptatie RVP-vaccinaties’ biedt de kans een promotieonderzoek te doen naar het actuele volksgezondheidsprobleem van RVP-vaccinaties. Je neemt vragenlijsten en interviews af en gaat verschillende reflectiewijzen ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een gestructureerd individueel- of groepsgesprek en het  doorontwikkelen van een onlineversie.

Werkplek

Je komt als AIOTO te werken bij de Academische Werkplaats AMPHI. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc is je basis.  Je wordt begeleid door Dr. Olga Visser en Dr. Jeannine Hautvast van de Academische Werkplaats AMPHI en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde – Radboudumc, en door Prof. Dr. Marlies Hulscher, van de afdeling IQ healthcare – Radboudumc. Er zijn driemaandelijkse onderzoekscholingen voor de negen deelnemende GGD’en van AMPHI. Daarnaast bieden de betrokken onderzoeksafdelingen refereerbijeenkomsten en methodologische deskundigheid. Tot slot biedt het Radboudumc een PhD-scholingsprogramma.

Voorwaarden

In aanmerking voor deze AIOTO-plaats komen artsen die de opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid (in de profielen infectieziektebestrijding of jeugdgezondheidszorg) gestart zijn in 2019 of deze starten in 2020. Een tweede voorwaarde is dat ze in dienst zijn van SBOH (centraal werkgeversschap). Het project moet starten tussen december 2019 en mei 2020, onder voorbehoud van goedkeuring door ZonMw (november 2019). In het najaar volgt een nadere bekendmaking van de sollicitatieprocedure.

AIOTO’s M&G

Dit promotieonderzoek is een van de twee AIOTO-plekken die dit komende studiejaar de wetenschappelijke ondergrond van het specialisme Maatschappij & Gezondheid moet gaan verstevigen. In 2021 zullen nog eens twee AIOTO’s M&G starten. Meer weten over de achtergrond van deze AIOTO-plaatsen? Lees dit artikel.

Geïnteresseerde artsen in opleiding kunnen voor vragen of opmerkingen terecht bij:  

Dr. Jeannine Hautvast: jeannine.hautvast@radboudumc.nl

2019-08-15T16:16:57+00:00