Jeugdarts in opleiding: Liza Toemen

‘Echt iets betekenen voor kinderen, daar draait het om’

Het moest sowieso iets met kinderen worden, wist Liza Toemen al tijdens haar geneeskundestudie. Maar welk specialisme? Daar was ze nog niet uit. Ze besloot eerst als onderzoeker aan de slag te gaan en tijdens haar promotieonderzoek naar groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie ontdekte ze de jeugdgezondheidszorg. ‘In de opleiding en het werkveld komen voor mij twee werelden samen: onderzoek én praktische toepasbaarheid.’

Promoveren vond Liza interessant en leerzaam, maar ze miste het contact met mensen en de toepasbaarheid van haar onderzoeksresultaten. ‘Ik wilde het niet alleen over kinderen hebben of onderzoek naar hen uitvoeren, maar ik wilde ook mét kinderen werken.’ Al oriënterend kwam ze in aanraking met de jeugdgezondheidszorg, waar ze vervolgens aan de slag ging als anios bij het consultatiebureau. Naast vier dagen werken, rondde ze in die periode ook haar proefschrift af. Na deze uitgebreide kennismaking besloot ze te solliciteren voor een opleidingsplek. Inmiddels is Liza bijna anderhalf jaar in opleiding tot jeugdarts bij het Centrum Jeugd en Gezondheid in Den Haag en volgt ze wekelijks onderwijs bij TNO.

De wereld van publieke gezondheid

De keuze voor de opleiding tot jeugdarts bevalt haar uitstekend. ‘De opleiding biedt veel ruimte om het vak in de volle breedte te ontdekken. Ik maak niet alleen kennis met een brede doelgroep – kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar – maar via stages kijk en werk ik ook mee met verschillende specialismen en disciplines.’ Op dit moment loopt Liza stage bij een revalidatiekliniek en eerder dook ze al in de wereld van publieke gezondheid door mee te werken op de afdeling Public health en eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. ‘Ik mocht onder andere de conceptrichtlijn “Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen” van de kindergeneeskunde bestuderen. Om te kijken in hoeverre deze bruikbaar is in de jeugdgezondheidszorg. Zo’n onderzoeksopdracht is niet alleen goed voor mijn eigen ontwikkeling, maar levert ook resultaten op waar we in het werkveld direct ons voordeel mee kunnen doen. Zo kijken we nu met een aantal jeugdartsen uit de regio samen met kinderartsen wat we kunnen verbeteren in de zorg voor deze kinderen. En hoe we onze samenwerking kunnen optimaliseren.’

Gezondheid op grotere schaal

In de waan van de dag is er vaak weinig tijd om echt ergens in te duiken of uit te zoeken, vindt Liza. De opleiding geeft ruimte om dat wél te doen. ‘Zo kregen we bij op het consultatiebureau steeds vaker signalen van scholen dat kinderen vanaf 4 jaar nog niet toe waren aan school. Door een achterstand in de taalontwikkeling bijvoorbeeld. Dat signaal nam ik mee naar de schoolbanken en kon ik binnen mijn opleiding verder onderzoeken. Zo kwam ik erachter dat we veel meer kinderen niet zagen dan we dachten. En dat werd ook nog eens versterkt door corona. Dat signaal en mogelijke oplossingsrichtingen, heb ik belegd bij het management die daar mee aan de slag zijn gegaan. Dit zijn de momenten waarin voor mij alles samenkomt. Onderzoek én praktische toepasbaarheid. Op deze manier kan ik mijn kwaliteiten inzetten om positief bij te dragen aan de gezondheid van kinderen op grotere schaal.’

Toekomst

Wat zijn Liza’s toekomstplannen? ‘Na mijn opleiding tot jeugdarts wil ik een mooie lange reis maken. Dat stond al gepland na het afronden van mijn promotieonderzoek, maar dat is door corona nog niet gelukt. Daarna wil ik verder met de 2e fase opleiding tot arts M+G. Om me verder te verdiepen in beleid en management én mezelf weer even onder te dompelen in wetenschappelijk onderzoek. Maar dan wel in een werkveld waarin ik precies weet waar ik het voor doe. Want echt iets betekenen voor kinderen, daar draait het voor mij uiteindelijk om.’


2022-01-13T17:19:24+00:00