Jeugdarts in opleiding Levi van Iersel

In 2019 ging Levi van Iersel van start met haar opleiding tot jeugdarts. Ze werkt als aios jeugdarts in Nijmegen en deelt graag haar enthousiasme voor het vak. ‘Als je kinderen weer ziet opbloeien, geeft dat enorm veel voldoening.’

Ontwikkeling in verschillende levensfasen

Levi: ‘Ik werk met kinderen van 0-18. Op het consultatiebureau, in het primair en voortgezet onderwijs. Eerder werkte ik ook in een asielzoekerscentrum. Die verschillende leeftijden maken dat het werk heel afwisselend is. Het hoofddoel is altijd om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen en hun gezondheid te bewaken en bevorderen. Maar in in iedere levensfase doe je dat anders. Op een consultatiebureau ben je bezig met vaccineren, motorische en spraak- en taalontwikkeling. En je ondersteunt ouders waar nodig bij de opvoeding. Bij jongeren ligt de nadruk meer op zorgen dat het allemaal goed loopt op school.’

Opbloeiende kinderen

Die afwisseling bevalt Levi erg goed, maar het is zeker niet het enige onderdeel van haar werk waar ze dol op is. ‘Tijdens je opleiding tot basisarts krijg je heel weinig informatie over de jeugdgezondheidszorg. Daardoor had ik er nauwelijks een beeld van. Maar toen ik via een keuzecoschap het werk leerde kennen, vond ik het direct heel leuk. Het is laagdrempelig en je krijgt een band met gezinnen. En wat ik ook heel belangrijk vind: je bent niet alleen met ziekte bezig, je ziet ook heel veel gezonde kinderen en jongeren. Je kunt hen en hun ouders vaak geruststellen of met een kleine interventie verder helpen. Als je kinderen dan weer ziet opbloeien, geeft dat enorm veel voldoening.’

Dankbaar werk

Uitdagingen zijn er ook geeft Levi aan. ‘Je hebt contact met uiteenlopende gezinnen en ook met ouders die een andere opvatting hebben dan ik, over wat goed is voor hun kind. Ik heb geleerd om het contact open aan te gaan en oordeelvrij te blijven. Door echt interesse te hebben in de ander bijvoorbeeld, waardoor hij of zij zich gezien en gehoord voelt. En ik benadruk ook altijd het gezamenlijke belang: de ouders en ik willen allebei het beste voor het kind. Je krijgt ook wel eens te maken met heftige cases, bijvoorbeeld jongeren met suïcidale gedachten. Dan moet je snel schakelen met andere hulpverleners. In iedere leeftijdscategorie komen andere facetten van het vak aan de orde. Dat maakt dit werk afwisselend, uitdagend en interessant. Je kunt vaak gezondheidsproblemen voorkomen of zorgen dat kinderen erger bespaard blijft. Dat maakt het tot heel dankbaar werk.’

Lees meer over de opleiding tot jeugdarts

2022-01-17T10:49:55+00:00