Jeugdarts in opleiding Mado van Loon

‘Binnen de opleiding is veel ruimte voor je eigen leertraject’

Mado van Loon is aios jeugdarts. Ze waardeert de afwisseling die het vak biedt. Het werken in een multidisciplinair team, waarin verschillende expertises en disciplines samenkomen, vindt ze ook een enorm pluspunt. ‘Tijdens mijn coschappen ontdekte ik dat ik het werken in een ziekenhuis me niet beviel. Het is heel medisch, met de nadruk op de ziektebeelden van zieke mensen. De jeugdgezondheidszorg is meer preventief: wat kan ik doen om te voorkomen dat een kind in een medisch traject komt? Je kijkt met een breed team van verpleegkundigen, leraren, paramedici en anderen naar wat het kind nodig heeft. Dat doe je nog steeds vanuit een medische invalshoek, maar de werkzaamheden zijn veel diverser dan in een ziekenhuis. Daar werk je bovendien in grote teams. Ik werk nu in een klein team en heb nauw contact met collega’s.’

Eigen leertraject met verdieping

De diversiteit binnen het vak komt in de opleiding goed tot uiting geeft Mado aan. ‘Binnen de opleiding is veel ruimte voor je eigen leertraject. Daardoor kom je erachter hoe breed het vak is. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de richting van onderzoek en beleid of voor het coachen en begeleiden van collega’s. Er is veel ruimte voor je eigen leerdoelen en je eigen aandachtspunten, dat is een heel positief punt; als je verdieping zoekt in de opleiding, dan vind je die. In het tweede deel van mijn opleiding ga ik zelf werken met de doelgroep 4-18 jaar, hiervoor werkte ik op een consultatiebureau met jonge kinderen van 0-4 jaar. Het werken met baby’s heeft mijn voorkeur, het is een heel interessante doelgroep en ouders hebben veel vragen. Je kunt veel voor hen betekenen. Ik heb daarbij geleerd om stap voor stap te gaan. Soms zijn ouders nog niet zo ver en daar moet je rekening mee houden. Je doet het ook echt samen en overlegt veel met anderen.’

Vorm een beter beeld door mee te lopen

Tot slot heeft Mado nog een tip voor de aios jeugdarts in spé. ‘Loop een dagje met iemand mee. Zelf loop ik nu bijvoorbeeld stage bij kinderrevalidatie. Ik had helemaal geen duidelijk beeld van wat het inhield, na een paar dagen heb je dat wel, en zelfs na één dag weet je al veel meer. Dus kijk een keer mee, ook als je nog geen coschappen hebt gelopen. Er is weinig aandacht voor jeugdgezondheidszorg in de opleiding tot basisarts, het helpt dus om zelf een beeld te vormen van wat de opleiding en het werk inhoudt.’

2022-01-17T10:50:21+00:00