Advies capaciteitsorgaan: meer opleidingsplekken

Het Capaciteitsorgaan heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen voor artsen infectieziektebestrijding en jeugdartsen fors uit te breiden. Een kansrijke ontwikkeling. Voor onze maatschappij én voor ambitieuze geneeskundestudenten of artsen die een carrière in de public health overwegen.

Wat houdt het advies in? 
Het instroomadvies (december 2021) heeft betrekking op de (profiel)opleidingen tot jeugdarts en arts infectieziektebestrijding. In onderstaande tabel staan de instroomadviezen van de laatste ramingen voor artsen infectieziektebestrijding en de jeugdartsen. In de laatste kolom – 2021 – vind je het nieuwe instroomadvies per jaar voor de (profiel)opleidingen.

Opleiding 2016 2019 Bijgesteld 2020 2021
2e fase opleiding arts M+G/infectieziektebestrijding 11 12 13 23
2e fase opleiding arts M+G/jeugdgezondheid 30 43 45 185
Profielopleiding tot arts infectieziektebestrijding (1e fase) 14 15 16 23
Profielopleiding tot jeugdarts (1e fase) 80 111 116 121

Waarom zijn meer opleidingsplekken nodig?

In de jeugdgezondheidszorg is grote urgentie om de opleidingsdoelstellingen voor de jeugdartsen bij te stellen, onder meer door de krappe arbeidsmarkt. Zo lezen we terug in het adviesrapport. Naast een groeiende behoefte aan jeugdartsen, zijn er momenteel beperkte mogelijkheden voor jeugdartsen om door te stromen naar de 2e fase: de opleiding tot arts M+G/jeugdgezondheid. Een wijziging van de huidige verhouding tussen het aantal opleidingsplekken voor de profielopleiding tot jeugdarts en de 2e fase opleiding tot arts M+G/jeugdgezondheid is daarom wenselijk. Daarnaast vraagt het veranderde speelveld in de jeugdgezondheidszorg om een breder opgeleide specialist.

Voor artsen infectieziektebestrijding heeft corona bestaande knelpunten in de infectieziektebestrijding nog eens extra uitvergroot. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering en een veranderend reisgedrag van mensen, dieren, producten en antibioticaresistentie vragen in toenemende mate om een geïntegreerde aanpak en meer Public Health expertise. Daarnaast groeit de vraag naar artsen infectieziektebestrijding door sociaal culturele ontwikkelingen, de bewustwording van risico’s van infectieziekten en een toenemende verschuiving naar preventie.

Hoe verder?

De geadviseerde opleidingsplaatsen en de financiering hiervan is een eerste stap om de structurele tekorten aan te pakken. Daarnaast zijn maatregelen noodzakelijk om tot een hogere instroom te komen. Hiervoor is afstemming en gelijkgerichte actie nodig van betrokken partijen. Daarbij kun je denken aan meer bekendheid creëeren voor het vak van de arts M+G, wat al begint in een kennismaking in het basiscurriculum van de geneeskundeopleiding. Maar ook het verder academiseren van het vak, een structurele invulling van de financiering van de opleiding en  aantrekkelijke werk- en arbeidsvoorwaarden in lijn met andere geneeskundig specialisten spelen een rol bij een optimale instroom.

Het Ministerie van VWS is zich nu aan het beraden of en hoeveel extra subsidieplekken nog in 2022 ter beschikking gesteld worden. Dit hangt af onder meer af van het regeerakkoord en de voorjaarsnota. De uitkomst hiervan valt te verwachten in mei 2022.

Wat betekent dit voor het komende sollicitatieproces?

Vanaf 1 februari is er weer een nieuwe sollicitatieronde voor de (profiel)opleidingen tot arts M+G  (cohort september 2022). Als het ministerie van VWS besluit dat er al voor september 2022 gesubsidieerde opleidingsplekken bijkomen, heeft dat consequenties voor de opleidingsaantallen voor het cohort september 2022. We zijn op dit moment nog bezig om het aantal opleidingsplekken te inventariseren, op deze pagina vind je de actuele stand van zaken: aantal opleidingsplekken (onder voorbehoud).

Meer weten?

Kijk op de website van het Capaciteitsorgaan of bekijk het hele adviesrapport Capaciteitsplan.

Foto: capaciteitsorgaan.nl

2021-12-16T09:32:14+00:00