Aantal opleidingsplekken (onder voorbehoud)

In december 2021 heeft het Capaciteitsorgaan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen voor artsen infectieziektebestrijding en jeugdartsen fors uit te breiden.

Als het ministerie van VWS dit advies overneemt en besluit dat er al voor september 2022 gesubsidieerde opleidingsplekken bijkomen, heeft dat consequenties voor de opleidingsaantallen voor het cohort september 2022. In onderstaande tabel vind je de actuele stand van zaken rondom het aantal gesubsidieerde opleidingsplekken. In verband met de kans op uitbreiding van de opleidingsplekken voor jeugdartsen en artsen infectieziektebestijriding (1e en 2e fase), kunnen deze aantallen nog veranderen komende periode. Houd daarom onze website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

  • Sollicitatieperiode: 1 februari t/m 7 maart
  • Start opleiding / cohort: september 2022

Laatste update: 15 december 2021

(Profiel)opleiding Subsidieplekken Onderwijslocatie  Locatie opleidingsinstelling
Jeugdarts (1e fase) 55 Zwolle (NSPOH) of
Eindhoven (TNO)
Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Arts Infectieziektebestrijding
(1e fase)
Nog onbekend * NSPOH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Tuberculosearts (1e fase) 2 NSOPH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Arts M+G/jeugdgezondheid
(2e fase)
22 * NSPOH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Arts M+G/infectieziektebestrijding (2e fase) 7 NSPOH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Arts M+G/tuberculosearts (2e fase) 2 NSPOH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling
Arts medische milieukunde (2e fase) 1 NSPOH Utrecht Ga naar overzicht opleidingsplekken per instelling

* Mochten er extra subsidieplekken bijkomen voor 2022, dan wordt bekeken hoe dit eerlijk en passend ingevuld kan worden. Voor jeugdarts 2e fase (arts M+G) wordt vooralsnog het verdeelmodel aangehouden.

2022-01-20T10:24:44+00:00