5 vragen aan jeugdarts Annemarie Bolt

Annemarie Bolt werkt als jeugdarts bij GGD IJsselland. Afgelopen maart startte ze met de 2e fase opleiding arts M+G en trad ze toe als nieuw bestuurslid van SOGEON.

1) Waarom heb je gekozen voor het vak van de jeugdarts?

‘Ik ben al sinds het begin van mijn geneeskundeopleiding geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen en werkte jarenlang als fertiliteitsarts en anios gynaecologie in het ziekenhuis. Na een aantal jaar wilde ik toch verder kijken, ook buiten ziekenhuis. Tijdens een meeloopdag met een jeugdarts wist ik meteen: hier wil ik me verder in verdiepen. Als jeugdarts heb je veel te maken met preventie, dat vind ik prettig; het draagt bij aan gezondheidswinst voor het individu en de maatschappij. Wat me ook aantrekt in het vak is de beleidsmatige kant. Dat komt vooral in de 2e fase van de opleiding tot arts M+G aan bod en vind ik erg interessant. En inmiddels weet ik ook dat het werk goed te combineren is met een jong gezin; ik heb een dochter van vier en ben in juni bevallen van een zoon.’

2) Wat vind jij het meest uitdagende in jouw werk?

‘Als jeugdarts zie je over het algemeen kinderen en jongeren die niets mankeren. Maar je moet wel alert blijven: speelt er misschien meer? Dan moet je ouders ook wel eens ongevraagd advies geven, niet altijd makkelijk, maar wel nodig. Ik werk ook veel samen met andere partijen. Bij mijn GGD komen bijvoorbeeld veel jonge kinderen die achterblijven in taal, omdat ze thuis geen Nederlands spreken. In samenspraak met de gemeente bieden we hen kosteloos voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Zo kunnen ze toch stappen maken in hun taalontwikkeling. De gemeente signaleerde echter dat de kinderen die in of voor de zomervakantie vier jaar werden – waardoor hun VVE stopte – na de vakantie veel van het geleerde alweer kwijt waren. Samen hebben we een oplossing gevonden: verlengde VVE. Dit soort problemen tijdig signaleren en samen met andere partijen op zoek gaan naar passende oplossingen vind ik mooi en uitdagend.’

3) Welke ervaring heeft het meeste indruk op jou gemaakt?

‘Een tijd geleden zag ik een kindje van twee jaar oud op mijn spreekuur. De peuter vertoonde afwijkend gedrag en liep iets achter in zijn ontwikkeling. Diverse ziekenhuisbezoeken leverden niets op. Ik stuurde hen daarom door naar een audiologisch centrum, waar ze zich richten op kinderen met spraaktaal-ontwikkelingsproblemen. Zij constateerden dat het kindje mogelijk een ernstige stofwisselingsziekte had. Na verder onderzoek in het ziekenhuis bleek dit inderdaad het geval. Het kindje is in ons land de jongst bekende patiënt met deze ziekte en moest met spoed in Parijs een experimentele behandeling ondergaan. Het maakte veel indruk op mij en laat zien hoe belangrijk het is om samen met andere professionals de juiste zorg om een kind heen te verzamelen.’

4) Naast je werk als jeugdarts, ben je ook actief bestuurslid van SOGEON en LOSGIO. Waarom heb je daarvoor gekozen?

‘Dat heeft te maken met mijn interesse in overkoepelende zaken als bestuur, beleid en onderwijs. Na het afronden van de opleiding tot arts M+G wil ik mij graag verder verdiepen in deze thema’s. Onder andere om nog meer te kunnen betekenen op het gebied van preventie, ook op grote schaal. Door zitting te nemen in deze besturen, ben ik nu al goed op de hoogte van wat er speelt in het werkveld en in de maatschappij. En kan ik ook zelf mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het vak.’

5) Welke tips heb je voor mensen die het vak overwegen?

‘Wil je meer over ons prachtige vak weten, bel dan gerust een GGD of een andere organisatie op en vraag of je een dagje mee kunt lopen. Mijn ervaring is dat artsen M+G heel laagdrempelig zijn en geïnteresseerden graag meer willen vertellen over hun vak.’

SOGEON: Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen in Nederland
LOSGIO: Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding

 

2022-12-06T10:23:18+00:00