5 vragen aan de aios

Bruno Vieyra is aios arts M+G/infectieziektebestrijding en werkt bij GGD Rotterdam-Rijnmond. De afgelopen jaren hield hij zich – hoe kan het anders – veel bezig met de coronapandemie. Veel casuïstiek, maar binnen zijn werk is ook aandacht voor preventie en het maken van beleid: ‘ICT en datagedreven onderzoek is mijn niche binnen dit vak.’

1) Wat houdt je werk als arts infectieziektebestrijding in?

‘Ons team bij GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van infectieziekten binnen onze regio. Is er toch een uitbraak, dan heb ik als arts infectieziektebestrijding een regierol. Waarbij ik nauw samenwerk met collega’s uit de curatieve sector, maar ook met beleidsadviseurs, bestuurders en persvoorlichters. Ik geef advies vanuit de medische inhoud. Wat zijn de infectierisico’s en wat betekent dit voor de publieke gezondheid? Ook ben ik bezig met preventie en voorlichting, bijvoorbeeld bij de opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen.’

2) Je volgt nu de 2efase opleiding, wat is de meerwaarde van de 2e fase voor jou als arts?

‘De 2e fase is meer gericht op beleidswerk en daarmee kun je veel meer impact maken op de gezondheid van grote groepen mensen. Het biedt mij de kans om nog meer te focussen op terugkerende problemen en knel- en aandachtspunten. Met als doel om daar écht iets in te verbeteren of veranderen. Ik werk binnen de 2e fase opleiding ook veel samen met mijn studiegroep, waarin artsen vanuit verschillende profielen samenkomen. Het is waardevol om samen te sparren en met die brede blik naar de casuïstiek te kijken. Zo kunnen we samen toewerken naar de beste oplossingen.’

3) Wat vind jij het meest uitdagende in jouw werk?

‘We zijn verantwoordelijk voor een breed scala aan taken voor een grote populatie. De uitdaging is om zo effectief mogelijk te zijn. Zo heeft de coronapandemie ons geleerd om meer data-gedreven te werken en slimmer om te gaan met het verzamelen van informatie. In plaats van infectieziektemeldingen alleen telefonisch te ontvangen, bieden wij nu de mogelijkheid voor behandelaren de melding digitaal doen. Als arts M+G krijg je de ruimte om binnen het vakgebied te zoeken waar je kracht ligt en waar je het verschil kan maken. Creatieve en progressieve dataverzamelingsstrategieën bedenken is voor mijn zo’n thema. Het is een soort niche in de public health, waar ik enthousiast van word en waar ik veel in kan betekenen.’

4) Welke ervaring heeft het meeste indruk op jou gemaakt?

‘Dat is echt het begin van de coronapandemie, toen ik nog bij GGD IJsselland werkte. En dan vooral de manier waarop we als team ineens een tsunami aan vragen op ons afkregen. Onze bureaus lagen vol met post-it briefjes. Het was echt “learning on the job”, maar dan in een achtbaan. Ook het werken in opvanglocaties maakt veel indruk. Deze mensen hebben vaak zoveel meegemaakt en dat is schrijnend. Maar tegelijkertijd zie ik dat mijn inbreng direct en concreet bijdraagt aan hun welzijn en dat is mooi om te zien.’

5) Welke tips heb je voor mensen die het vak overwegen?

‘Ga voor informatie uit eerste hand: neem contact op met een arts M+G of aios die dit werk al doet. Die zal je altijd helpen is mijn ervaring. Loop bijvoorbeeld een dagje mee, zodat je goed inzicht krijgt in het werk, de aandachtsgebieden en de werkomgeving. Informeer ook naar de diverse werkplekken waar je als arts M+G aan de slag kunt, want het vak biedt veel mooie mogelijkheden!’

2023-05-03T09:59:44+00:00