14 juni: Competentie Kiesdag

Tijdens de Competentie Kiesdag op 14 juni kwamen aios M&G, praktijkopleiders en instituutsopleiders bij elkaar om competenties te kiezen. Daarbij ging het niet om competenties voor de (profiel)opleidingen – die staan immers al vast – maar om het vinden van competenties die een ‘lerende’ dokter nodig heeft om aan de opleiding te kunnen beginnen. Deze competenties worden gebruikt in de STARR-methodiek die wordt ingezet bij de sollicitatiegesprekken voor de (profiel)opleiding arts M&G.

STARR-interview: competenties uitvragen

Aanleiding voor het organiseren van de Competentie Kiesdag is dat, in het kader van het landelijk werkgeverschap dat in 2019 van start gaat, een centrale selectie- en sollicitatiecommissie bepaalt welke aios kunnen starten met de opleiding voor de profielen jeugdarts, arts tuberculosebestrijding, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde. Een onderdeel van de selectieprocedure is het zogenaamde STARR-interview, waarbij competenties worden uitgevraagd.

Opbrengsten

Na een zeer inspirerende dag hebben de deelnemers – geholpen door een trainer – de volgende competenties gekozen: twee generieke competenties die gelden voor alle M&G-profielen en één specifieke competentie voor elk profiel. Een mooi begin voor de nieuwe selectiemethode in het kader van het landelijk werkgeverschap.

 

2018-06-22T10:04:56+00:00